Hướng dẫn đổi tên đăng nhập VCB-iB@nking / Chú ý chỉ đổi 1 lần duy nhất – cân nhắc trước khi đổi✅ YÊU CẦU VỀ ĐẶT TÊN:
̶ Tên truy cập có độ dài từ 06 – 20 ký tự; không phân biệt chữ hoa, chữ thường, không có khoảng trắng, không được sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số, không chứa ký tự đặc biệt;
̶ Không trùng tên truy cập của khách hàng khác;
̶ Không đặt theo cấu trúc tên truy cập do Vietcombank tạo (Chữ số + chữ cái + 2 chữ số, trong đó các chữ cái gồm các chữ A, B, C, D, E, F, G, H, I, M).

✅ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Để thực hiện đổi tên truy cập, khách hàng thực hiện:
– Đăng nhập VCB-iB@nking
– VCB-IB@NKING CỦA TÔI
– Đổi tên truy cập
– Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết trên màn hình.

⊹ Tag:
———————————————————————————-
⊹ 2005-2019 © Kenium. All rights reserved. Do not re-up!
⊹ Thanks for watching!

Nguồn: https://anniesnannies-seattle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://anniesnannies-seattle.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *