DOCKER? DỄ ẤY MÀ #1 | CƠ BẢN | TodayILearnedHế lô hế lô, Ông dev đây!

Trong phần này mình sẽ nói về Docker.
Tóm tắt:
– So sánh Virtual machines và Docker containers
+ Virtual machines:
* VM sẽ chạy trên Kernel riêng của GuestOS sử dụng Hypervisor
* VM cung cấp nhiều thứ hơn những gì ứng dụng chúng ta cần
+ Docker containers:
* Sử dụng kernel của Host OS
* Chỉ cung cấp thứ mà ứng dụng cần
* Dễ dàng scale
– Tác dụng của Docker:
+ Giữ môi trường đồng nhất trên tất cả các máy sử dụng
+ Khi đã có image rồi, chỉ cần chạy nó thôi 😀 Không cần cài đặt thêm gì cả. Điều này khiến cho người mới vào dự án dễ dàng set up hệ thống.
+ Tốc độ cao hơn VM(giảm từ phút khởi chạy đến mili giây)
– Điều cần nắm trong Docker:
+ Image: executable package chứa tất cả mọi thứ liên quan đến ứng dụng(nền tảng, code, thư viện, biến môi trường, cài đặt)
+ Container: là một runtime instance của image, nghĩa là image chạy lên nó sẽ ra 1 container
+ Dockerfile: đây là một file text nơi bạn sẽ cài đặt mọi thứ liên quan đến cái image của mình
– Quy trình sử dụng Docker cơ bản:
+ Tạo Dockerfile
+ Từ Dockerfile build ra image
+ Chạy image sẽ có container
– Các lệnh thường dùng(kí tự ” chỉ là trích dẫn):
+ docker build -t ‘image-tag’ ‘địa chỉ của build context(là nơi chứa Dockerfile)’
+ docker run -p ‘host port’:’docker port’ ‘image-tag’
+ docker ps dùng để xem danh sách container
+ docker images dùng để xem danh sách image

**** Phần tiếp theo mình sẽ nói về Docker compose, sẽ kết hợp các service lại với nhau!

Link của cả playlist Today i learned:

— Để xem những video về lập trình và gaming —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé:

— Blog của mình —

— Facebook page của mình —

— Ủng hộ Ông Dev —

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#todayilearned #ôngdev #docker

Nguồn: https://anniesnannies-seattle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://anniesnannies-seattle.com/giao-duc/

15 thoughts on “DOCKER? DỄ ẤY MÀ #1 | CƠ BẢN | TodayILearned

  1. anh cho em hỏi tại sao khi cài môi trường ở nhiều tutorial họ không cài node không mà họ thường cài cùng với một bản phân phối của linux vậy ạ, ví dụ như node-alpine3.10 ….thank anh nhiều.

  2. Trường hợp gửi code lên git để docker reload lại code thì làm sao a nhỉ. Với trường hợp mua vps về dùng sao được docker a

  3. em viết terminal trong visual mà không tạo ra các file như anh, làm thế nào để làm được như anh 6:05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *