Bài 26: Docker 2/DevOps triển khai tạo Image, Container&Docker Hub cho khách hàng và đội lập trình👉Thu nhập thụ động từ cổ tức WatFord

👉Link đăng ký đầu tư vào WatFord LLC

👨🏻‍🏫 Bài 26: Docker 2/DevOps triển khai tạo Image, Container&Docker Hub cho khách hàng và đội lập trình
#devops #awstiengviet #Docker

👍 Like me!

📕 Danh sách đầy đủ các khóa học như AWS, DevOps, FullStack, Dockers, Jenkins, Tin học Văn phòng, Quản lý dự án, Agile Scrum, AI Machine Learning, Big Data…

🏃🏼‍♀️ Lab document
Các lệnh với image
– Tìm image để cài đặt
docker search centos
– List các image đang có
docker image ls
– Xóa image
sudo docker rmi [Image ID]
Chú ý: Các image mà có container đang chạy thì sẽ không xóa được mà phải xóa container liên quan tới nó trước
– Pull image về
docker pull centos:7

Làm việc với container

– Chạy 1 container từ image
docker run –privileged -d -p 80:80 [Image Name] /sbin/init
docker run –privileged -d -p 80:80 centos:7 /sbin/init

– Vào container để chạy lệnh
docker exec -it [Container ID] /bin/bash

– Cài đặt apache
yum -y install httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

echo “Hello Tin Hoc That La Don Gian” } /var/www/html/index.html

– Thoát ra khỏi container
exit

– Tạo image để triển khai cho máy khác
docker commit -m “Comment” -a “Tác giả” [Container ID] [Image Name]
docker commit -m “Centos Project01” -a “Nguyen Quoc Bao” d452f1a1b69d tinhocthatladongian/project01:v1

– Đăng nhập vào docker/hub
docker login

– Đưa image lên docker hup để mọi người cùng sử dụng
docker push [Tên image]
docker push tinhocthatladongian/project01:v1

– Check các container đang chạy
sudo docker ps -a

– Xem trạng thái container
docker container ls -a

– Xóa containner
sudo docker rm [Container ID]

– Stop container
docker container stop [Container ID]

– Restart container
docker container restart [Container ID]

– Pause container
docker container pause [Container ID]

– Truy cập vào các container đang chạy
docker container attach [Container ID]

– Lệnh stop toàn bộ container
docker stop $(docker ps -a -q)

– Lệnh xóa toàn bộ container
docker rm $(docker ps -a -q)

– Lệnh xóa toàn bộ image
docker rmi -f $(docker images -a -q)

⚙️Dịch vụ Freelance
– Tư vấn & triển khai giải pháp hệ thống cho doanh nghiệp
– Phát triển phần mềm Website, Mobile App, PC App

📞 Vui lòng liên hệ
Mr. Bảo
Phone/Zalo: 0933.73.93.56

Nguồn: https://anniesnannies-seattle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://anniesnannies-seattle.com/giao-duc/

17 thoughts on “Bài 26: Docker 2/DevOps triển khai tạo Image, Container&Docker Hub cho khách hàng và đội lập trình

 1. anh cho em hỏi là e thấy ec2 của anh đã là Centos rùi, sao phải tạo thêm container centos nữa ạ.
  E cảm ơn anh nhiều ạ

 2. anh cho em hỏi 18.130.6.233:8080 là gì v ạ em đang xài ubuntu ;(( pll giúp em với a cảm ơn anh
  và em bị lỗi ở dòng : systemctl start httpd
  nó báo là system has not been booted with systemd as init system, can not is operate . :(( giúp em với ạ

 3. nếu không stop container v1 mà tiếp tục build tiếp container v2 để trên server tồn tại 2 container thì nó chạy container nào anh nhỉ?

 4. a cho e hỏi chút ạ, e có pulll ubuntu từ docker về thay vì centos như a hướng dẫn, bình thường ubuntu vẫn sử dung được systemctl mà thay vào đó là dung như service nginx start. Nhưng có vấn đề là khi install ngĩnx vào ubuntu image thì em không thấy hỗ trợ lệnh enable như bình thường, K biết có cần cấu hình thêm gì để n có những tính năng giống ubuntu bình thường nhất không ạ

 5. Em cài đặt thành công Apache, đã thông báo trạng thái active, nhưng khi vào host thì không thấy website chạy.
  Lỗi nào chỗ nào vậy anh?

 6. Mình gặp lỗi này, giúp mình với
  yum install -y httpd
  Loaded plugins: fastestmirror, ovl
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=x86_64&repo=os&infra=container error was
  14: curl#6 – "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; Unknown error"

  One of the configured repositories failed (Unknown),
  and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the only
  safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix" this:

  1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.

  2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
  upstream. This is most often useful if you are using a newer
  distribution release than is supported by the repository (and the
  packages for the previous distribution release still work).

  3. Run the command with the repository temporarily disabled
  yum –disablerepo=<repoid> …

  4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum
  will then just ignore the repository until you permanently enable it
  again or use –enablerepo for temporary usage:

  yum-config-manager –disable <repoid>
  or
  subscription-manager repos –disable=<repoid>

  5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
  Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
  so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
  slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
  compromise:

  yum-config-manager –save –setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true

  Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64

 7. a nên giải thích những ký tự, thành phần trong câu lệnh thì ng xem mới hiểu dc.
  Chứ a cứ copy paste vào xong Enter thì bọn e ko hiểu

 8. Thank a đã chia sẽ bài rất hay ạ.
  e thấy deploy docker trên server hơi loằn ngoằn,
  ở local code xong, push lên github, ròi push lên docker hub
  trên server docker pull để deploy (ở bước này có cách nào để tự động triển khai không a?)

  giống như bên git, chỉ cần push code là tự động deploy

 9. anh ơi cho em hỏi , em làm đến bước tạo container từ images :

  $ docker run –privileged -d -p 8080:80 ubuntu /sbin/init
  thì bị lỗi như vậy ạ:

  5069c73795c904f2aa2882d7c9eab571c349ed341a67489b301530fd75025cea
  docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:349: starting container process caused "exec: "/sbin/init": stat /sbin/init: no such file or directory": unknown.

 10. Mình đang bị lỗi này khi thực hiện theo tutorial
  -> denied: requested access to the resource is denied

 11. Cám ơn a vì video rất hữu ích.

  Anh cho emhỏi một chút. Em đã thực hiện những bước trên và em có cài thêm php-fpm để apache có thể run được php thì em gặp thông báo lỗi khi check status của php-fpm. Anh xem qua nó giúp em với ạ

  Thông báo lỗi
  Apr 06 01:56:02 dfaf5bd2df39 php-fpm[1140]: [06-Apr-2020 01:56:02] ERROR: [pool www] failed to read the ACL of the socket '/run/php-fpm/www.sock': Operation not supported (95)

  Apr 06 01:56:02 dfaf5bd2df39 php-fpm[1140]: [06-Apr-2020 01:56:02] ERROR: FPM initialization failed

  Apr 06 01:56:02 dfaf5bd2df39 systemd[1]: php-fpm.service: Main process exited, code=exited, status=78/CONFIG

  Apr 06 01:56:02 dfaf5bd2df39 systemd[1]: php-fpm.service: Failed with result 'exit-code'.

  Apr 06 01:56:02 dfaf5bd2df39 systemd[1]: Failed to start The PHP FastCGI Process Manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *