Bạc Phận Karaoke Beat Chuẩn | K-ICM ft. JACKICM STUDIO là kênh Youtube chính thức của fanpage ICM STUDIO
Video được đăng tải các tác phẩm/ livestream của các nghệ sỹ trong ICM STUDIO
JACK:
K-ICM:

Các nghệ sỹ chính thức của ICM TEAM
►K-ICM Nguyễn Bảo Khánh ( Thánh Nện Đàn – Producer / Composer / DJ )
►JANG NGUYỄN ( Singer / Composer )
►DUY KHIÊM ( Singer / Composer )
►T-ICM Vũ My Trang ( Singer / Composer )

* Follow US:

► Fanpage ICM STUDIO:
► Youtube K-ICM official:
► Facebook My Trang:
► Facebook Nguyễn Bảo Khánh:

Mọi video trên kênh ICM STUDIO đều thuộc quyền sở hữu của K-ICM và công ty INCUOMMOS. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức
Liên hệ về công việc và vấn đề bản quyền tại email: Incuommos.group@gmail.com

Nguồn: https://anniesnannies-seattle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://anniesnannies-seattle.com/am-nhac/

24 thoughts on “Bạc Phận Karaoke Beat Chuẩn | K-ICM ft. JACK

 1. La la mi mi
  Sol sol re re
  Do re mi mi fa mi re
  La la mi mi
  Sol sol re re
  Do re mi fa mi
  La la sol la mi2 sol2
  La sol la sol
  Sol la sol la do2 sol-mi
  La la sol la mi2 sol2
  La sol la sol
  Sol la sol la do2 re2
  Đk:
  Re2 mi2 re2 do2 la
  Re2
  Mi2-sol2 la-do2 re2
  Re2 mi2 sol2 mi2 mi2
  Mi2 mi2 sol2 la do2
  Re2 sol2 re2 do2 la la
  Re2 mi2 re2 do2 si si
  Re2 mi2 re2 do2 si si mi mi
  Sol la do2 la
  Re2 mi2 re2 do2 la
  Mi2 sol2 la-do2 re2
  Re2 mi2 sol2 mi2 mi2
  Re2 mi2 sol2 la do2 re2-do2
  Re2 mi2 re2 do2 la la
  Re2 mi2 re2 do2 si si
  Re2 mi2 re2 do2 si si mi mi
  Sol la do2 la
  Thoang thoang >>la la
  Sol sol
  Do sol la re mi mi
  La do2 mi sol sol
  Do sol la re mi mi
  Đoạn RAP mình làm giống giai điệu đàn:
  do2 la do2 re2 si si la sol
  Sol la sol re mi re sol
  Do2 la sol la
  Mi re mi
  Sol la do2
  Re2 si si si la sol
  Sol la sol re mi re sol
  Do2 la sol la mi re mi
  Giờ: >> sol la do2 la sol mi
  Sol la do2 la sol mi
  Sol la do2 la sol mi
  Sol la sol mi sol la sol mi
  Sol la do2 la sol mi
  Sol la do2 la sol mi
  Sol la do2 la sol mi
  Sol la sol mi sol la sol mi
  La la la mi2 sol2
  La sol la sol
  Sol la sol la la-do2 sol-mi
  La la sol la mi2 sol2
  La sol la sol
  Sol la sol la do2 mi2
  Đoạn cuối lên nửa cung (sáo đô#)

  Đoạn đàn cuối(sáo đô#)
  re2 mi2 re2 re2 la re2
  Si la sol sol la sol do re mi
  Re2 mi2 re2 do2-re2 la re2
  Si la sol sol la do mi la
  Re2 mi2 sol2 mi2 do2 re2
  Mi2 re2 la sol sol la sol do re mi
  Re2 mi2 sol2 mi2 do2 re2
  Mi2 si la sol sol la do mi la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *